Aile Danışmanlığı

Psikon Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi Konya

Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi

Aile yasası hükümleri çerçevesinde sunulan hizmetler aile danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır. İlk olarak eşlerin bireysel olarak aralarındaki ilişkilerle ilgilenmekte, evlilik, ayrılık, çocuklarla ilgili çatışma ve sorunlar, eş ve çocuklar arasındaki sorunların kolayca üstesinden gelinmesine yardımcı olmakta ve hem psikolojik hemde zihinsel açıdan oluşan sorunların önüne geçmesi amacı ile sunulmakta ve çok başarılı olduğumuz bir danışmanlık hizmetimiz olarak görülmektedir. Yıpranmış ve zedelenmiş duygular eşiniz ve sizin arasındaki yada ailenin diğer fertleriyle olan sorunlar, mali konulardaki problemler yada çocukların bakımı ile ilgili problemlerde aile danışmanlığının konuları içerisindedir.

Uzmanlarımız tarafından problemler çözülürken bireylerin birbirlerini saygı ile dinlemesi, problemlere birbirlerinin bakış açısından bakmalarına, birbirlerini anlamalarına, soruna yönelik konuşmasına, duygu ve düşüncelerini açık açık söylemelerine, incitici davranışlardan kaçınmalarına, birbirlerini oldukları gibi kabul etmelerine ve birbirlerine karşı beklentilerini ifade etmelerine yardım ederek problemlerin daha kolay çözülmesi sağlanmaktadır.

Konya En İyi Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı aileyi oluşturan kişiler yerine aradaki ilişkinin ve iletişimin sağlanması, ailedeki herkesin birbirleriyle ilişkilerinde problem olan yönlerin ortaya çıkmasını ve ailedeki bireylerin bunu görmesini sağlamaktır. Aile danışmanlığı; ebeveynlerin iletişim ve ilişki problemlerini, ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimi, aile içi çatışmaları, boşanma süreçlerini ve aldatma problemlerini esas alan yapıya sahiptir.

Konya Aile Terapisi

Aile danışmanlığında uzmanlarımız aile yapısına bütünüyle odaklanmakta, bireyleri tek başına sorunlu olarak tanımlamamakta ve aile bütününde oluşan problemleri tespit ederek çözüm yolları sunmaktadır.

Bireysel terapilerde sadece problemi olduğu düşünülen ya da problem yaşayan kişi üzerinde yoğunlaşılmaktadır, ancak aile danışmanlığında tek birey yerine tüm aile üyeleri ile birlikte terapi yapılmakta bazen geniş aile üyeleri de dahil olabilmektedir.

Aile danışmanlığı sunarken uzmanlarımız bireyler arası problemleri çözebileceği gibi tüm aileyi etkileyen vefat olayları, kronik hastalıklar, aile bireylerinden herhangi birinin evden ayrılması konularında da aile
danışmanlığı hizmetleri sunmakta ve ailenin yaşadığı problemleri çözmenin yanında aile bireylerinin birbirleri ile empati yapmalarını, birbirlerini daha iyi anlamalarını ve aradaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmeyi amaçlamakta ve aile üyelerine yeni beceriler kazandırmaktadır.

Ayrıca kriz anlarında ailenin dayanma gücünü artırarak ailedeki bireylerin birbirlerini desteklemelerini sağlamakta, duygusal ve sosyokültürel tüm ihtiyaçlarında birbirlerine karşı hoşgörü ve yardımseverlik duyguları ile yardımcı olmalarını sağlayarak aile bireylerinin kendilerini geliştirmeleri sağlamaktadır.

Psikon Cinsel Terapi Destek Merkezi olarak aile danışmanlığı hizmetlerini sunmakta, ailelerin daha huzurlu ve mutlu hayat sürmelerini sağlamaktayız.