Aile Psikolojisi Nedir?

Aile terapisi nedir aile danışmanı Konya

Aile Psikolojisi nedir sorusuna bu bilim dalının tarihinden bahsederek başlamak uygun olabilir. Aile psikolojisi kavramı ilk olarak 1940’larda varlığını göstermeye başlamıştır. 1968 senesinde Ludwig von Bertalanffy genel sistem teorisi’nin sistematik aile kuramının gelişmesine büyük ölçüde önemli katkıları olmuştur. 

-1970’li senelerinde, en başta İtalya ve İngiltere olmak üzere Avrupa’da Aile Psikolojisi alanında deprem etkisinde yaşanan gelişmeler, olaylar tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

-Feminist Teorisyenler Aile Kuramını, içeriğini, hangi konuda neye hitap ettiklerini sorgulamaya başlamıştır.

-1990’lı senelerde, Sosyal Yapısalcılık Felsefi Akımlarının etkisiyle Postmodern aile kuramları üzerine araştırmalar gelişmiştir.

-Son yıllarda ise ailelerin kültürel, etnik, sosyal ve politik sistemleriyle olan ilişkilerini belli konular çerçevesinde yapılan çalışmalar da arttığı görülmüştür.

Aile Psikolojisi ve Eğitimi Nasıl Olur?

Aile nedir sorusu, anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birim ve toplumu meydana getiren kurumların en başında gelmektedir olarak cevaplanabilir. Aile psikolojisi ve eğitimi bu nedenle çok önemlidir. Bir toplumun inançlarını, gelenek ve göreneklerini, değer yargılarını, en temelini, kültürünü barındırır, korur ve gelecek nesle aktarılmasında yardımcı olur. Bu sebeple çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi bakımından aile oldukça önemli bir rol taşır, hatta en birinci derecede yüksek bir öneme sahiptir.

Her insan, bir anne ile babanın varlığından hayata gözlerini açar ve doğduğu anda korunup kollanmaya muhtaç bir durumdadır, insan yavrusu, bütün hayvanlardan daha uzun bir çocukluk (yavruluk) dönemi atlatır. Yalnızca bir yerden bir yere hareket edinceye kadar, yani yürüyünceye kadar, ortalama 15 ay gibi bir zaman süreci geçmektedir. Dış dünyaya uyum sağlayabilmesi ise ancak uzun yılları alan bir büyümeyle ve öğrenmeyle doğru orantılıdır.

Aile psikolojisi kitapları aile kavramı konusunda kendi başına yol almak isteyenler için birçok bilgi taşır. Ancak bu alanda akademik adımlar atmak isteyenler Aile psikolojisi yüksek lisans programını değerlendirebilirler. Aile psikolojisi ile ilgili kitaplar, çocuğu tek kişilik bir hayattan ayırıp, sosyalleştiren aileyi ve aile ilişkileri psikoloji anlamında ele alır. Çocuğa toplumun bir ferdi olduğu bilincini yükler, sorumluluk duygusu aşılayıp hayata daha gerçekçi bir pencereden bakmalarını sağlar. Aile, çocuğun kimlik kazanmasında, kişiliğinin şekillenmesinde ve düzenlenmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Bu nedenle aile sevgisi psikoloji ile yakından ilişkilidir. 

Aile Psikolojisini İyileştirmenin Yolları

Çocuğu yalnızlıktan, tek başınalıktan kurtararak sosyalleştirdiği ve dış dünyaya daha çok açılmasını sağladığı gibi, onu yalnızlıktan ve ruhsal buhran ve bunalımlardan da kurtarır. Çocuğa toplumun bir parçası olduğu bilincini en ince ayrıntılarıyla derinden öğretip, sorumluluk duygusunun kazanılmasında da etkin rol oynar.

Ailede çocuk üzerinde en belirleyici etken, yüksek derecede etkili olan kişiler, hiç kuşkusuz öncelikle anne ve babalardır. Anne ve babaların, gerek birbirleriyle gerekse çocukla ilişkileri, iletişimleri, tutum ve davranışları, onun kişiliğinin gelişiminde, oturmasında ve şekillenmesinde, iyiye ya da kötüye yönelmesinde en belirleyici durumdur. Anne ve babaların çocuk üzerindeki olumlu ya da olumsuz olarak bıraktırdıkları, yansıttıkları izlerini değerlendirirken, çocuğun ilk anne karnında oluşum anından, yani erken hamilelik döneminden başlamak doğru olacaktır. Aile psikolojisini iyileştirmenin yolları temelden başlar.

Konya Aile Psikiyatrisi

Her sosyal grupta görüldüğü gibi, aile bireylerinin bir arada oluşlarının ortak bir amacı vardır. Ailenin var oluş amacı üyelerini ayrı ayrı bireysel güdü, niyet ve gereksinimlerinden bağımsız ve ötede bir şekilde yetiştirmektir. Üyelerin adeta gizli bir anlaşma ve ortakça belirlenen bu amaç, ailenin bütün üyelerinin gereksinimlerini aynı anda karşılayabilecekleri sosyal, psikolojik, fiziksel, çevresel bir ortam oluşturmaktır.

Her sosyal bir organizasyon gibi ailenin de bir örgütlenmesi, sistematiği, yapılanması vardır. Aile bir insanın sistemidir. Aileyi; insan üyeler, sosyokültürel yapılar, kişiler arası ilişkiler ve fiziksel çevre bir sistem yapar. Aileyi bir arada tutan en kuvvetli sistemde budur. Konya aile psikolojisi tavsiye ve önerileri arayışında iseniz bizi arayabilirsiniz.