Aile Terapisi Nedir? Terapi Süreci Nasıl İşler?

aile-terapisi-nedir-süreç-nasıl-işler

Aile terapisi, bireysel terapilerde bireylerin iyileşme süreçlerinde ailelerin etkisinin öneminin fark edilmesiyle ortaya çıkmış bir terapi türüdür. Bir grup insanı bir araya getirdiği için grup terapisi gibi görülebilir fakat tedavinin amaçları bakımından aile terapisi farklılık gösterir. Grup terapisinde grubu oluşturan bireylerin sorunlarına çözüm aranırken, aile terapisinde bütün grubun sorunlarının çözülmesi amaçlanır.

Aile içerisindeki sorunların hayatın tüm alanlarını bir problem haline çevirecek kadar büyük olması, aile terapisini gerekli kılar. Aile üyeleri, aile içerisindeki sorunlar ile başa çıkamayacağını hissettiğinde, aile terapistine başvurarak çözüm yollarını öğrenmek için bir adım atmış olur.

Aile terapisi; aile üyelerinin ilişkilerinde sağlıklı sınırlar çizmelerine, iletişimlerini geliştirmelerine, aile üyelerinin aile içerisindeki rollerinin anlaşılmasını, sorunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmelerini ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanıdığı için önemlidir.

 

Aile Terapisi Süreci

İlk görüşmede, aile üyelerinin her biri ile iletişim kurularak, terapiye gelme sebeplerini ve aile içerisindeki problemler hakkında görüşleri alınır. Sıcak bir ilişki ve profesyonellik arasındaki denge sağlanır. Görüşmenin hızı ve gidişatı kontrol altına alınır. Sorunlar belirlenir ve bu sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yapılır.

Erken aşamada, ilk olarak aile içerisindeki büyük çatışmalar ele alınır. Ayrıca görüşmenin odağı birincil sorunlarda olacağı için bu sorunları ortaya çıkaran sebepler de ele alınmalıdır. Aile üyelerinin bu sorunlar üzerindeki kendi rollerini görmeleri sağlanır. Ardından bu sorunların çözümü için ev ödevi verilmelidir.

Orta aşamada, aile üyelerinin birbirleriyle etkileşimleri değiştirilmek istendiği için terapinin bu aşamasında görüşme sırasında aile üyelerinin daha fazla rol alması, terapistin daha az aktif rol alması gerekir. Aile üyelerinin birbirleriyle kurduğu diyalogları gözlemleyip, herhangi bir sorun ortaya çıktığında geribildirim verilebilir. Böyle bir durumda aile üyeleri arasında karşılıklı anlayış ve bireysel sorumluluğun alınması teşvik edilebilir.

Son aşamada, aile üyelerinin aradığını bulması ve problemin çözülmesi ile beraber görüşmeler sonlandırılır. Dolayısıyla bu aşamada aile üyelerinin neleri başardığı söz konusu olur. Aile üyelerinin neleri yanlış yaptığı, gelecekte benzer problemler ile karşılaşırlarsa nasıl davranmaları gerektiği, aile içerisindeki etkileşimlerin gelişimi kadar aile dışında kalan ilişkilerde de bir değişimin yaşanıp yaşanmadığı gibi sorular cevaplanmış olur.