Duygusal Odaklı Çift Terapisi Nedir?

Duygusal odaklı çift terapisi nedir evliliğinize nasıl faydalar sağlar

Duygusal odaklı çift terapisi, 8 ila 20 seans arası süren, kısa dönemli bir çift terapisi türüdür. 1980li yıllarda Dr. Sue Johnson ve Dr. Les Greenberg tarafından geliştirilen duygusal odaklı çift terapisi, olumsuz iletişim kalıplarına ve bir bağlılık aracı olarak sevgiye odaklanır.

 

Bağlanma Teorisi Nedir?

Bağlanma teorisi, insanların başkalarıyla kurduğu ilişkide aradığı güvende hissetme ihtiyacına dayanır. Duygusal odaklı çift terapisi bu konseptten yola çıkarak, kişinin terk edilme korkusunun derinlerdeki köklerine ve bu korkunun ilişkide yarattığı hasara odaklanır. Çiftler, birbirinin duygusal isteklerini anlamadığında olumsuz iletişim kalıplarına sıkışıp kalır ve birbirlerinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaları daha da imkansız hale gelir.  Duygusal odaklı çift terapisinin ardındaki teori, kişilerin arasındaki çatışmaların aslında kendilerini güvende hissetmemeleri nedeniyle ortaya çıktığını öngörmektedir. Kendini güvende hissetmeyen kişiler, “Beni seviyor musun?”, “Senin için önemli miyim?”, “İlişkimize bağlı mısın?”, “Sana güvenebilir miyim?” gibi sorular nedeniyle endişelidir. Duygusal odaklı çift terapisi, bağlanma nedenli güven problemlerini tanımlamayı, kişilerin eşleriyle daha sevgi dolu ve duygusal bağlantı kurarak iletişim kurmasını sağlamayı amaçlar.

 

Duygusal Odaklı Çift Terapisi Teknikleri

Duygusal odaklı çift terapisi 9 ayrı adımdan oluşur. Bu dokuz ayrı adımın ilk dördü başlangıç sürecini kapsar. Başlangıç seanslarında, terapist çiftlerin etkileşim ve iletişim stillerini gözlemler, aradaki çatışmaları azaltmayı hedefler. Terapinin 5, 6 ve 7. adımlarında terapist ve çift birlikte, yeni ve güçlü ilişki bağları kurmaya çalışır. 8 ve 9. adımlarda ise bu aşamalara dek gerçekleştirilen değişimlerin pekiştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi söz konusudur. 9 ayrı aşama 3 farklı aşama olarak ele alınabilir.

 

  1. Aşama: Döngüyü Azaltmak

– 1. Adım: Endişe veren ana konular belirlenir.

– 2. Adım: Ana konular konuşulduğunda, çiftlerin tartışmasını ateşleyen olumsuz iletişim kalıpları belirlenir.

– 3. Adım: Terapist, bilinmeyen korkularının ve olumsuz iletişim kalıplarına neden olan bağlanmaya dayalı olumsuz duygularının belirlenmesi konusunda çiftlere yardımcı olur.

– 4. Adım: Terapist, çiftlerin arasındaki olumsuzluğa neden olan duygular, korkular ve her iki tarafın duyduğu bağlanma ihtiyaçlarını açıkça ortaya koyar.

 

  1. Aşama: İletişim Kalıplarını Değiştirmek

– 5. Adım: Çiftlerden her biri, bağlanma ihtiyaçlarını ve derin duygularını paylaşmak için cesaretlendirilir.

– 6. Adım: Çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerinin ihtiyaç ve duygularını kabul etmesi için rehberlik edilir.

– 7. Adım: Çiftlerin tartışmalarına neden olan konularda, kendi duygu ve ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde dile getirmesi için yol gösterilir.

 

  1. Aşama: Kalıcı Hale Getirmek

– 8. Aşama: Terapist rehberliğinde, çiftlerin yeni öğrendikleri iletişim yolları ile, eski ve yeni konuları tartışmaları sağlanır.

– 9. Aşama: Çiftler, öğrendikleri yol ve teknikleri, terapi dışında da kullanır. Bu iletişim şeklini hayatının bir parçası haline getirir.

 

Duygusal Odaklı Terapi İşe Yarar Mı?

Duygusal odaklı terapi, çift terapisi türleri arasında bilinen ve kullanılan bir terapi türüdür. Tarihsel anlamda ele alındığında %30 gibi bir başarı oranı gözlenmektedir. Bu aslında bu tür terapiyi tercih edenlerin yaklaşık üçte birinin, aralarındaki güven ve yakınlığı yeniden inşa ettiğini ve ilişkilerinin gelişeceğine dair inançlarının arttığını göstermektedir. Ayrıca bunun dışında son dönemlerde yapılan çalışmalar, çift terapisi işe yarıyor mu sorusunu, duygusal odaklı çift terapisi üzerinden şu şekilde yanıtlar; Bu tür terapi alan çiftlerin %70 ila %75’i stresli ve gergin ilişkilerini tedavi ve iyileşme aşamasına taşımış, terapiye katılan çiftlerde %90 oranında belirgin iyileşme görülmüştür.

Siz de Konya duygusal odaklı çift terapisi için bir tavsiye arıyorsanız, Psikon Terapi profesyonellerine ulaşabilirsiniz.