Ergen Danışmanlığı

Psikon Genç ve Ergen Danışmanlığı Konya

Ergen Danışmanlığı, Ergen Psikolojisi ve Ergen Terapisi

Çocukluktan çıkarak büyümeye başlayan gençlerimizin bu geçiş döneminde savunmasız ve hassas bir ruh haline bürünmeleri ile oluşan gençlerin ebeveynlerinden ayrılma ve tek başına birey olma çabalarındaki bu adımı ergenliğe geçiş dönemi olarak tanımlamaktayız. Yaratılışımız da var olan fiziksel değişimlerin yanında gençlerimizin kendi benliklerini, ailelerini ve dünya ile ilgili görüşlerini sorguladıkları kaygı oluşturan, kafa karıştırıcı ve çatışmaların arttığı bir dönem olarak da tanımlanabilmektedir.

Özellikle üzerinde durulan ve ergenlik terapilerinde çözüm bulduğumuz problemler sınav kaygısı, takıntı yapılan durumlar, dikkat problemleri, konsantrasyon problemleri, davranış problemleri, öğrenme problemleri, sosyal hayata uyum ve uyumsuzluk problemleri, bağımlılık problemleri, madde bağımlılığından kurtulma, benliğini oluşturma ve kimlik problemleri ve beslenme sorunlarıdır.

Konya Ergen Danışmanlığı

Bağımlılık problemleri sadece kötü ve yasa dışı maddeler değil internet, bilgisayar, cep telefonu bağımlılıklarını da kapsamaktadır.

Genellikle ebeveynlerin anlayamadığı yada anlamakta zorlandığı bir kimlik arayış dönemine girmiş bulunan gençlerimiz, kimlik dağılması yada ters kimlik oluşumu ile karşı karşıya kalmakta ve duygusal olarak yaşadığı olaylar silsilesi ile hayatında çeşitli dengesizlikler ve düzensizlikler yaşayabilmektedirler. Bu dönemde uzmanlarımız tarafından alacağınız destek sayesinde gencin mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yetişkinlik dönemine adım atması sağlanmaktadır.

Ayrıca kendini ifade zorluğu, arkadaşlık ilişkilerindeki problemler ve yanlışlar, bu dönemdeki özlük veya üveylik durumları, kilo problemlerinin psikolojik yönleri, yalnızlık duygusu, tembellik alışkanlığı, aile içi ve kardeşler arasındaki ilişkiler, cinsel eğitimler, meslek seçme problemleri, alt ıslatma, öfke kontrolü ve vefat durumlarındaki psikolojileriyle uzmanlarımız tarafından destek alınarak tüm sorunlar kolaylıkla aşılmakta ve ergenliğe geçiş döneminden yetişkinlik dönemine kadar iyi yetiştirdiğiniz evlatlarınızın zayıf yönlerinin de önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Psikon Cinsel Destek Terapi Merkezi olarak ergen danışmanlığı hizmetleri sunmakta ve çocukluktan ayrılan gençlerimizin yanlış davranışlar kazanmalarına engel olmakta ve aileleri ile mutlu bir hayat yaşamalarına destek olmaktayız.