Ergen Psikoloğu Ne Yapar? Seanslarda Sizi Ne Bekliyor?

Ergen psikoloğu ne yapar seanslarda sizi ne bekliyor

Ergen Psikolojisi Nedir?

Ergen psikolojisi nedir? Ergenlik kişinin çevresinde olan biteni kavramaya çalıştığı, bilişsel gelişim ile sosyal ve bedensel olarak tam bir değişime uğradıkları dönemdir. Pek çok fiziksel, duygusal ve bilişsel değişimi beraberinde getiren çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde ergen kimliğini de kazanır. Ergenlik dönemi bireyin kişiliğinin oturmaya başladığı, hayata bakış açısının belli olduğu ve bedensel ruhsal gelişiminin hızla geliştiği bir dönemdir. Ergenlik döneminde ergen çocuğun psikolojisi değişime uğrayabilir ve  birçok ruhsal problem görülebilir. 

     Pek çok genç ve ailede kaygı uyandıran bu geçiş döneminin en önemli özelliği gözle görülür farklılıkların ortaya çıkması; ailesel ve akran ilişkilerinin yön değiştirmesidir. 

     İlgi ve beklentilerin şekillendiği bu dönemde kendini tanıma, ihtiyaçları fark etme, değişime ayak uydurabilme, sosyal ilişkileri yürütebilme ve özerkleşme en belirgin özellikleri oluşturur. Ergen psikolojisi sorunlar ve problemleri anlamak önemlidir.

Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Ruh Sağlığı

       Çocuk ve ergenlerin sürekli bir gelişim içerisinde bulunan fiziksel ve ruhsal yapıları, yetişkinlerdeki ruh sağlığı tanımlarından çok daha farklı kavramlar içeren psikolojik muayene, gözlem ve tedavi süreçleri gerektirir. Yetişkin olma sürecinde ilerleyen çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylerde neredeyse her yaş, farklı bir ruhsal gelişim sürecini ifade etmektedir. Bu nedenle Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde farklı gelişim dönemlerine karşılık düşen farklı psikolojik yapılanmalar, aile yapısı ve çevresel faktörler detaylı bir şekilde irdelenerek çocuk ve ergenin içinde bulunduğu ruhsal gelişim evresi saptanır, olası sorunlar ve hastalıklar belirlenerek gerekli tanı, tedavi ve takip süreçleri başarıyla uygulanır.  

 Ergenlik Dönemi Belirtileri Nelerdir? 

 Bu dönemde pek çok fiziksel, duygusal ve davranışsal değişim gözlenir. Hormonsal farklılıklardan dolayı bedende görülen bu değişimler duygulanımı ve davranışları etkiler. Ergenlik döneminde gençler biraz daha içe dönme, kendi başına vakit geçirmek isteyebilirler. 

     Bireyselleşme ve Özerklik kazanmak sağlıklı bir kimlik oluşumunun göstergesidir. Geçiş evresi olan ergenlik dönemine bazı gençler daha kolay adapte olabilirken, bazı durumlarda ciddi duygu değişimleri, öfke duygusu, saldırgan tarza ya da risk içerikli davranışlar eşlik  edebilir. 

     Ergenler bağımsız olmak istediklerinden otoriteye karşı direnirler ve başına buyruk davranmaya çalışırlar. Bağımsızlığa gereksinim duyan gençler, aileleri tarafından anlaşılmadıklarını düşünüp, arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmek isterler. Ailelerinden ı-uzaklaşırlar. Bu dönemde arkadaşları tarafından beğenilmeleri ve kabul görmeleri çok büyük önem taşır. Bir gruba ait olma hissi vardır. Bu dönemde anne-babanın ve diğer yetişkinlerin görüşleri reddedilir. 

Psikolojisi bozuk ergen belirtileri de yukarıdaki belirtilere benzerdir. Ayrıca Anne – Babalarda çocuklarının ergenlik dönemin uyum göstermekte zorlanırlar. Nasıl davranacaklarını bilemezler. Ergen psikolojisi nasıl düzelir sorusunu sorabilirler. Onlara çocuk gibi davranmaya devam ederler.  Genellikle aileleri tarafından yargılıma ve eleştirme tepkileri ile karşılaşırlar, kendilerini anlaşılmamış, değersiz ve haksızlığa uğramış, çaresiz hissederler. Bunun sonucunda iletişimi keserler veya öfkeyle karşılık verebilirler. 

Ergenlerle İletişim Kurmanın Yolları 

Ergen psikolojisini anlamak anne babalara zor gelebilir. Ergenlik Döneminde, çocuğunuzla iletişim kurma tarzında belirli değişiklikler yapmanız gerekir. Çocuğunuzun artık bir birey olma yolunda ilerlediğini, istediklerinde ve ihtiyaçlarında değişimler olduğunu kabullenmelisiniz. Yaşanan değişimler sırasında çocuğunuzla çatışmak yerine, onun yanında olabilmek çok önemlidir. Ergen psikolojisi ebeveynler için yorucu olabilir. Ailelerin çoğu  ‘Çocuğumuz bizimle hiçbir şey paylaşıyor, gizliyor’ derler. Gençlerin çoğu ise ‘aileme anlattığım zaman beni dinlemiyor, ne söylesem hemen tepki veriyor, kızıyor ya da nasihat ediyor’ beni anlamıyorlar bende hiçbir şeyimi paylaşmıyorum diyorlar. Aslında iyi bir dinleyici olmak, iyi bir iletişim için çok önemlidir. Ayrıca boşanmada ergen psikolojisi ile yakından ilgilenmek de hayati önem taşır.

Ergen psikoloğu ne yapar? Seanslarda sizi ne bekliyor?

Ergen psikolojisi uzman psikolog ve ebeveynlerin çabası ile iyileştirilmeye çalışılır. Bazı durumlarda ergen psikolojisi ilaç kullanımı gerektirebilir. Bu durumda bir psikiyatrist ile çalışmak şarttır.

Ancak bunun dışında ergen bireyin ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki tüm zorlukları çocuk-ergen psikoloğunun kapsamındadır.

 • Ergenin herhangi bir ruhsal sıkıntısı olmasa dahi aileye danışmanlık verir
 • Ruhsal bir rahatsızlık olmadan ergen bireyin etkilenebileceği durumlardan korumak amaçlı yaklaşımlarda bulunur.
 • Ergende var olan ruhsal rahatsızlıklara tanı koyar. Tanı için gerekli tetkikleri ister. 
 • Ruhsal rahatsızlığın tedavisinin ne şeklide olabileceğini öngörür, tedavi seçeneklerini değerlendirir.
 • Psikoterapi yapabilir
 • Medikal tedavi düzenleyebilir
 • Aile yönlendirmesi yapar.
 • Çocuk- ergen tedavisinin ekip çalışması gerektirdiği durumlarda ekibi yönlendirir

Ailelere Kısa Öneriler: 

 • İletişim becerilerini kullanın.
 • Özgürlük alanı sunun.
 • Kontrol ve takip etmek yerine, iletişim kurun.
 • Aşırı korumacı ve baskıcı olmayın.
 • Koşulsuz sevildiklerini hissettirin. 
 • Anlayışlı ve sabırlı olun. 

Ergen psikoloğu tavsiye arayışınızı Konya ve çevresinde gerçekleştiriyorsanız Ergen psikoloğu Konya öneri ve tavsiyeleri arasında Psikon Terapi’ye rastlayabilirsiniz. Psikolog ergen terapisi için bizi arayabilir, uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.