Genofobi Cinsel Birliktelik Korkusu ve Tedavisi

Genofobi Cinsel Birliktelik Korkusu ve Tedavis

Genofobi nedir? Cinsel birliktelikten korkmak, psikolojide, genofobi ya da erotofobi adlarıyla tanımlanır. Cinsel birliktelik korkusu genofobi, cinsel isteksizlik ya da cinsellikle ilgili diğer yakınlaşma problemlerinden farklıdır. Genofobi sahibi kişi, cinsel birliktelik söz konusu olduğunda yoğun bir korku ve panik yaşar. Genofobi bazen kendi başına bazen de diğer fobilerle birlikte görülür. Bunlardan ilki, kişinin bir hastalık ya da virüs kapacağını düşündüğü, nosofobidir. Bir diğer fobi ise gymnofobi adı verilen birini çıplak görmek, başkalarının çıplak halini görmekten korkmadır. Başkalarına dokumaktan ya da dokunulmaktan korkmayı tanımlayan haphefobi, ilişkiden korkmayı tanımlayan coitofobi, karşı cinsle ilişki yaşamaktan korkmayı tanımlayan heterofobi, doğumdan ya da hamilelikten korkmayı tanımlayan tocofobi de, genofobi ile birlikte görülebilen fobiler arasındadır.

 

Genofobi – Cinsel İlişki Korkusu Belirtileri

Fobiler, sıradan ve basit bir şekilde ifade edilebilecek, hoşlanmama ya da tedirgin olma kavramlarından oldukça uzaktır. Her insan bazı şeylerden hoşlanmayabilir, zaman zaman tedirgin olup, korkabilir. Ancak fobiler söz konusu olduğunda bu korku hissi fazlasıyla yoğundur. Kişi sadece korku değil, kontrol edemediği bir panik hissi de yaşar. Üstelik normal kabul edilen korkular, belirgin, mantıklı nedenlerle ortaya çıkarken, fobilerde gerçek dışı inanç ve düşünceler esastır. Fobi sahibi bir kişi, fobi kaynağı ile karşılaştığında aşağıdaki belirtileri gösterir;

– Aniden yükselen bir korku, kaygı ve panik yaşar. Üstelik bunu yaşaması için fobi kaynağı ile bir araya gelmesi gerekmez. Fobi kaynağını düşünmek bile kişiyi bu duygu durumuna itebilir.

– Yaşadığı korkunun aşırı ve gerçekdışı olduğunu bilir ama bu korkuyu yok etme ya da azaltma becerisi gösteremez.

– Fobi kaynağı uzaklaşmadıkça yaşadığı duygular yoğunlaşır.

– Fobi kaynağının olası olduğu her türlü ortam ve durumdan uzak durur.

– Mide bulantısı, baş dönmesi, nefesin kesilmesi, kalp atımında değişiklikler ya da terleme gibi fiziksel etkileri yoğun olarak hisseder.

 

Genofobi Nedenleri

Sadece genofobi değil, birçok fobinin ana nedeni tespit edilememiştir. Fobilerin nedenleri bazen görünür bazen de görünmez olabilir. Genofobi tedavi edilir mi sorusunun cevabı da işte bu noktada ortaya çıkar. Genofobi tedavisi için fobinin altında yatan nedenin ortaya konması gerekir. Eğer fobinin altında yatan ana neden ortaya çıkarsa, uzmanlar bu konuya eğilerek öncelikle bu sorunu çözmeyi hedefler. Böylece genofobinin ana nedeni ortadan kaldırılarak, cinsel birliktelik korkusu da ortadan kalkar. Kısacası cinsel birliktelik korkusunun nedenleri tespit edilmeden tedavi edilemez. Ana nedenin yanı sıra, aşağıda sıralanan rahatsızlıklar da genofobiye neden olabilmekte ya da bu fobiye eşlik edebilmektedir.

 

Vajinismus: Cinsel birliktelik öncesinde ya da sırasında, vajinal kasların istemsiz bir şekilde kasılarak ilişkiye izin vermemesi durumuna vajinismus denir. Vajinismus, cinsel birlikteliği çoğu zaman acılı ve imkansız hale getirir. Bu da kişinin cinsel birliktelik korkusu genofobi yaşamasına neden olabilir.

 

Sertleşme Bozukluğu: Sertleşme problemi yaşayan erkekler, cinsel birlikteliği başlatacak ya da sürdürecek şekilde sertleşemezler. Sertleşme probleminin altında fiziksel ya da psikolojik nedenler olabilir. Bu durumdan utanç, korku duyan kişiler cinsel birliktelikten de korku duyabilirler.

 

Cinsel İstismar: Çocukluk çağında yaşanan taciz ve istismarlar, kişide travma sonrası stres bozukluğuna görülmesine yol açabilir. Bu da kişinin cinsel birliktelikten korkmasına ve genofobiye neden olabilir.

 

Cinsel Performans Korkusu: Bazı kişiler, cinsel birliktelikte başarılı olup olmadıkları konusunda ciddi kaygı ve korkular yaşayabilir. Bu kaygı durumu kişinin rahat hissetmesine engel olur ve kişi cinsel birliktelik korkusu genofobi ile başa başa kalabilir.

 

Beden Dismorfik Bozukluk: Bu bozuklukta kişi, hayali bir kusur nedeniyle kendini anormal bulur. Takıntılı hale gelen bu durum nedeniyle bedeninden utanır ve bu nedenlerle cinsel birliktelikten kaçınır.

Taciz ve Tecavüz: Cinsel taciz ya da tecavüz yaşamış yetişkinler de tıpkı çocuklar gibi travma sonrası stres bozukluğu yaşayarak cinsel birliktelik söz konusu olduğunda fobi seviyesinde korku ve kaygı yaşayabilirler.