Sosyal Kaygı Bozukluğu ve Cinsel İşlev Bozukluğu İlişkisi

Sosyal Kaygı Bozukluğu ve Cinsel İşlev Bozukluğu İlişkisi

Sosyal kaygı bozukluğu yaşayan kişilerin cinsel işlevler ile ilgili problemler yaşaması da olasıdır. Sıklıkla görülen cinsel işlev bozuklukları, cinsel ilişkiden kaçınmak, ereksiyona ulaşamamak, cinsellikten alınan zevkin azalması olarak sıralanabilir. Kadınlarda ve erkeklerde cinsel bozukluklar kişinin yalnız hissetmesine neden olabilir. Kişiyi utandırır ve uzaklaştırır. Cinsel işlev bozuklukları çoğu zaman çözülebilir problemlerdir. Önemli olan cinsel işlev bozukluğunun altında yatan nedeni bulmaktır.


Cinsel İşlev Bozukluklarının Nedenleri

Kadınlarda ve erkeklerde görülen cinsel işlev bozukluklarının birçok farklı nedeni bulunabilir. Bunlar fiziksel, hormonal, sosyal ve psikolojik olarak dört ayrı başlıkta incelenebilir.

Uzmanlar cinsel işlev bozukluğunun altındaki sebebi bulduktan sonra cinsel işlev bozukluğu tedavisi için bir yol haritası çizer. Buna bağlı olarak ilaç tedavisi ve terapi önerebilirler.

Cinsel işlev bozukluğu psikolojik sebepleri arasında sosyal kaygı bozukluğunun da olabileceği öngörülmektedir. Sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin performans ve sosyal durumlardaki kaygıları göz önüne alındığında cinsel işlev bozukluğu ile sosyal kaygı bozukluğu ilişkisi mantıklı hale gelmektedir. Yapılan çalışmalar her zaman bu yönde sonuç vermese de bazı küçük çaplı araştırmalar bu iki bozukluk arasında ilişki olduğu yönünde kanıtlar öne sürmektedir.

Sosyal Kaygı Bozukluğu Nedir?

Sosyal kaygı bozukluğu, sosyal fobi adı da verilen bir bozukluktur. Sosyal kaygı bozukluğuna sahip kişiler sosyal durumlarda aşırı ve mantıksız bir korku ve rahatsızlık duyarlar. Başkalarının kendilerini eleştirmesinden, yargılamasından ve seyretmesinden korkarlar. Hiç gerçekleşmemiş ya da gerçekleşme ihtimali olmayan senaryolar oluşturarak korku duyarlar. Bu korkular nedeniyle kendilerini sosyal durumlara sokmazlar.

Sosyal kaygı bozukluğu belirtileri arasında, sosyal durumlarda aşırı kaygı duyma, sosyal durumlardan gerekli olduğunda bile kaçınma, kaçınmadıkları durumlarda çarpıntı, terleme, titreme, gerilim, ishal gibi belirler yaşamak sayılabilir.

Sosyal kaygı bozukluğu nedenleri arasında biyolojik kökenli etkenlerin yanı sıra, psikolojik temeller ve çevresel faktörler yer alabilir.

Sosyal kaygı bozukluğu olan ve olmayan iki tane 40 kişilik grup üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Bu bozukluğa sahip erkeklerin cinsel arzu, orgazm, zevk alma ve tatmin olma konularında orta dereceli azalma görülmüştür. Ayrıca sosyal kaygı bozukluğu olan erkekler para karşılığı cinsel ilişkiye meyilliyken, sosyal kaygı bozukluğu olan kadınlar cinsellikten daha uzak durmuştur.

Sosyal kaygı bozukluğu olan kadınların da cinsel arzu, uyarılma ve tatmin konusunda ağır bir azalma yaşadığı gözlenmiştir.

Panik atak hastaları ve sosyal kaygı bozukluğu olan kişiler arasında yapılan bir araştırmada ise panik atak hastalarının %75’inin, sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin ise %33’ünün cinsel problemler yaşadığı tespit edilmiştir.

Yapılan bir başka çalışmada ise Sosyal kaygı bozukluğu olan 106 kişi, Cinsel işlev bozukluğu olan 164 kişi ve 111 normal kişi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre sosyal kaygı bozukluğu olan erkekler diğer deneklere göre cinsel anlamda daha az aktiftirler. Ama tatmin seviyeleri diğer kişilerle aynıdır. Kadınlarda ise herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

Cinsel İşlev Bozuklukları İle Başa Çıkma

Sosyal kaygı bozukluğu için kullanılan anksiyete ilaçları maalesef cinsel işlev bozukluklarına neden olabilecek yan etkiler taşımaktadır. Her iki bozukluktan muzdarip kişileri daha zor bir duruma sokmaktadır.

Kişi hem cinsel işlev bozukluğu hem de sosyal kaygı bozukluğu yaşıyorsa öncelikle bu durumu doktorları ya da terapistleri ile paylaşmaları gerekir. Uzmanların birer profesyonel olduğunu ve bu konuda birçok vakaya daha önce şahit olduğunu kendine hatırlatmak hastanın daha kolay açılmasına yardımcı olacaktır.

Doktorunuz ya da terapistiniz sizin için en doğru ilaç tedavisini ve terapi yöntemini önerecektir. Sosyal kaygı bozukluğunuz ve cinsel işlev bozukluğunuzla mücadele etmek için tavsiye psikolog arayışınızda Psikon Terapi’ye başvurabilirsiniz.