bosanma psikolojisi

Boşanma-Öncesi-ve-Sonrasında-Psikolojik-Problemler

Boşanma

Evlilik ve aile kurumu ilk çağlardan beri olan, insanlar için bir gereksinim olarak görülen bir sözleşme ve mikro toplumun adıdır. Evlenme ve sonrasında aile kurumuna çocukların da katılmasıyla insan için soy devam etmiş olur ve ailedeki her bir kişi bu kurumun diğer her kurumdan ziyade daha önemli bir parçası haline gelir. Aile ve evlilik anlayışı kültürlere, çağlara göre değişmiş ve farklı ritüellerle gerçekleştirilerek farklı anlamlar yüklenmiş olsa da amacı oluştuğu günden beri hemen hemen aynıdır. İnsan biyolojik olarak yaşıyor görünse de