ilginç fobiler psikolog

İlişkilerle ilgili ilginç fobiler

İlişkilerle İlgili İlginç Fobiler

Fobi Türleri ve Fobi Belirtileri Hepimizin bir takım durumlar, kişiler ya da olaylarla ilgili korkularımız olabilir. Ancak fobiler bunlardan farklıdır. Peki fobi nedir? Fobi aslında bir çeşit kaygı bozukluğudur. Kişi, bir durum, canlı, yer ya da nesneye karşı, aşırı ve mantıkdışı bir korku duyar. Normal korkudan farkı da mantıkdışı olması ve ortada ciddi bir tehdit bulunmamasıdır.   Fobi türleri üç ana başlıkta incelenebilir. İlki spesifik bir şeye duyulan korkudur. Bu fobi türünde kişi, belli bir şeyin tetiklemesiyle aşırı